عکس پروفایل دختر و پسر آذر ماهی

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

عکس نوشته های متولدین آذر

ماه آذر

ماه آخر

پاییز سر آمد

با آمدن آذر

جمع کروم جوجه هایم

می شمارم ز اول تا به آخر

سرانجام همه کار ها

آری

این است کار آخر …

.

ماه

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

عکس نوشته های زیبا برای متولدین آذر

ما آذر ماهـــــــياااااا

اعـــــصاب : نــداريـــــم

لـــجباز : هستيم

غـــــرور : داريــم تـا دلِـــت بخـــــواد

روراســـــت : دُرُســـت مثلِ يـه اتـــــوبان تــو دلِ کويـــــر

سـَــــرسخـــــت : وحـــــشتناک

خونگـــرم : شـَــــديـــــد

مهربـــــون : بسيـــــااااار

زيـــــبا:اووووووووووف

به آذر ماهـــــــي بودنمون افتخار ميکنيم

بــــــــــهله…..

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

خصوصیات ماه تولد

خواستم به اطلاع بعضی ها برسونم که عزیزم:

فِک نکن پیگیر یه آذرماهی نباشی پیگیرِت میشه ها !!

بعدِ چند وقت برگردی نمیگه چطوری !! میگه شُـــــــما ؟

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

جملکس های خواندنی برای متولدین آذر

امروز ماه نو شد .

جنب و جو شی در کون و مکان جاریست

امروز روز عطش آ ینه ها ست

امروز ماه نو با ماه کهنه در جدال است

اروز روز رقص رستا خیز پر وا نه هاست

امروز قفس شیشه ایی زمان

ترک برداشته و در کشمکش وجودم

شیر خون داغ زمین جا ریست

امروز من

به افسا نه های سلاطین …

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

عکس نوشته های زیبا برای متولدین آذر

فــــقط يه آذر ماهــــی مــــی تونه…

مغــــرور باشــــه اما کســــی رو تحقــــير نکــــنه…

شــــوخ و شــــيرين زبــــون باشــــه امــــا اهــــلِ لودگــــی نباشــــه…

غمگــــين و تــــنها باشــــه امــــا کســــی مــــتوجه ی تــــنهاييش نشــــه…

تــــو اوج غــــم و غــــصه باشــه امــــا بـاز بـه ديگــــران روحــــيه بــــده…

تــــو ســــخت ترين مســــيرا گــام بــرداره و امــيدش بـه کســــی جــــز خــــدا نباشــــه…

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

عکس پروفایل آذر

خصوصیات متولدین آذر

یه آذری وقتی بره…

دیگه برگشتی در کار نیست…

اگه هم برگرده…..

دیگه اون آدم سابق نیست…

دیگه هیچیم مثل سابق نمیشه هیچی …

پس قدر بودنشو بدون! همین !

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

عکس نوشته های متولدین آذر

يكــي از بــازي هاي محبــوب آذرماهـــــيا كه طــبق شواهــد و مــدارك موجــود هميشــه تــوش برنــده ميشــن

(حتــي يـه مــورد بازنــده هــم ديــده نشــده، چــون تمــــوم تلاشــش رو ميكــنه بازنــده نباشــه)

*لجـــبازيـــه*

توصـــيه ميكـــنم بـا مـا آذرماهـــيا وارد ايـن بـازي نشــيد…

عکس نوشته های فوق العاده زیبای متولدین آذر

عکس پروفایل دختران آذرماهی

یــه آذر ماهــــي ﻧــﻪ ازت توضـــیح میخـــواد

ﻧـــﻪ ﺩنـــبالِ دلـــیل میگـــرده

نـــه دیگـــه کاریـــت داره

ﻭﻗـﺘــﯽ ﺣـــﺮمتِ رابـــطه رو شکســـتی

ﻓـﻘﻂ نگاهـــت میکــنه

ﺳـــﮑــﻮﺕ میکـــنه

ازت فاصـــله میگـــیره…

مخاطب خاص……………

Azar-1.jpg

عکس نوشته متولد آذر ماه

گـــذشت کــردن یـه آذر ماهـــــــي دو حالــت داره

یا اونقـــدر دوســتت داره کــه از اشتباهــت میگـذره

یــا اونقـــدر از چشـمش افتــادی کـه از خــودت و اشتباهــت، بـا هــم میگــذره

آذر ماهـــــــي حـــد وســط نـــداره…

 

Azar-1-1.jpg

دختران و پسران متولد ماه آذر

بخوانید : افراد معروف متولد آذر 

Azar-2-1024x757.jpg

عکس نوشته پسران متولد ماه آذر

تــنها موجــوداتي کــه همــه مــخلوقات از درک اونــها عاجــزن مــا آذر ماهــــيا هستــيم…

پيچــيدگــي اي که مــا داريــم مينيــاتورهــاي اســتاد فرشچــيان نــداره…

 

Azar-3.jpg

دختران و پسران متولد ماه آذر

مـــــــــن یه آذرماهیـــــــــــــــم

مغـــرورم اما غرور دیگرانو نمیشکنم

بی اعصـــابم ولی اعصاب دیگرانو خورد نمیکنم

آره من یه آذر ماهیــــــــم

ساده نیستم خودمو به سادگی میزنـــــــــم

میدونی چرا؟؟؟؟؟؟؟

چون من میدونم حرمت چیه… احترام چیه…. من واسه دوستی … عشق … خــــــــودم ارزش قائل میشم

پس اگه چیزی رو بروی کسی نمیارم از سادگی و نفهمیم نیست من فقط نمیخوام واسه تویی که در حدم نیستی

اعصابمو خورد کنم واسه همین راحت ازت میگذرم راحــــــــــــــــــــــت…..

Azar-4-1024x1024.jpg

عکس نوشته و عکس پروفایل متولدین آذر

بعضی وقتا هم دل یه آذرماهی یه جا گیره

اما نمیشه…

این جور وقتا آذرماهی خیلی غمگینه خیلی احساس تنهایی میکنه

جای اینکه نصیحتش کنین

بزارین باهاتون حرف بزنه

از اعتمادش سو استفاده نکنین

آذرماهیه عاشق خیلی دل نازک و حساس میشه

Azar-5-1024x765.jpg

شعر متولد آذر

من متولد ماه آذرم. آذر یعنی آتش، عنصری که گرمای زندگی را در وجود هستی و موجودات جاری می کنه و با نورش دلها رو روشنی می بخشه. هر روز با طلوع خورشید که از جنس آتش و م…نشاء حیات، یاد می گیرم که چطور می شه زندگی ساز بود. در خود سوخت و باز هم تابید! تاریکی مطلق رو به آرامی روشن کرد. نلرزید و استوار بود حتی در پشت ابر سیاه. خستگی ناپذیر و مقاوم! صبور و بخشنده! و رفتن رو هم از خورشید یاد می گیرم که چنان غروب می کنه که دلِ همه می گیره.

….. و لیاقت اونها که قدر خورشید رو نمی دونن، “شبِ”!

Azar-6-e1542626516151.jpg

اشعار عاشقانه متولد آذر

ﯾــﻪ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻫـــــــﻲ ﺍﯾﻨﻄــــﻮﺭﯼ ﻧــﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﯾـﻪ ﻣــــﺪﺕ ﺑﮕــﺬﺭﻩ ,

ﺑــــﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺴــﯽ ﺧﻮﺷــﺶ ﺑﯿــــﺎﺩ

ﺗــــﻮ ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩ ﺍﻭﻝ ﯾــﺎ ﺧﻮﺷــﺶ ﻣــــﯿﺎﺩ ﯾﺎ ﻧﻤــــﯿﺎﺩ …

Azar-7.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید